Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

997758.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Trần Duy Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duyhung1978
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Đình Hoàng, Lê Huỳnh Sang
Đã đưa lên 358 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3103 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 68 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 107854 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này