Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

113943.jpg";i:1;i:100;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Thái Trung
Giới tính Nam
Website https://ltt-physics.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phạm Phú Thứ
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 1707 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1482 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 595 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 278037 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này