Tìm kiếm thông tin trong

Các thành viên đã tải về

No_avatarf
Viễn Bảo Tu
tải lúc 14:35 26/04/2021
No_avatar
Hồ Nữ Ðỗ
tải lúc 06:07 23/04/2021
No_avatar
Vũ Hà Ðống
tải lúc 11:17 10/04/2021
No_avatar
Dương Văn Thịnh
tải lúc 17:12 08/04/2021
No_avatarf
Nguyễn Thị Thúy Hoa
tải lúc 23:18 31/03/2021
No_avatar
Trương Xuân Nhạn
tải lúc 04:53 30/03/2021
No_avatar
Ngô Quang Ðạo
tải lúc 04:52 30/03/2021
No_avatar
Phan Thị Hoan
tải lúc 04:51 30/03/2021
No_avatar
Nguyễn Nhựt Thanh
tải lúc 20:41 29/03/2021
No_avatar
Nguyễn Hoàng Hưng
tải lúc 09:21 26/03/2021
No_avatar
Lý Xuân Bảo
tải lúc 06:15 07/03/2021
No_avatarf
Lâm Thị Hương Nhiên
tải lúc 16:47 29/12/2020
No_avatar
Vinh Sang
tải lúc 12:53 30/11/2020
No_avatar
Thái Viết Sơn
tải lúc 09:44 13/11/2020
No_avatarf
Phạm Thị Len
tải lúc 16:01 10/11/2020
No_avatar
Phạm Thị Ánh Nguyệt
tải lúc 22:49 30/09/2020
No_avatar
Dương Quốc Tuấn
tải lúc 22:28 18/07/2020
No_avatar
Hồ Thị Xuân Phương
tải lúc 22:53 18/06/2020
Avatar

THẦY GIÁO MÀ CŨNG TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ. TẤM GƯƠNG SÁNG CHO HS NOI THEO THẾ NÀY ĐÂY??

 

No_avatar

Mời thầy cô tải gói ngôn ngữ tiếng việt của phần mềm tại link sau:

https://xemlink.net/4SpX3uOA

pass: 0792127419

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓